Priser

- Konsultasjons / behandling pris kr. 750,-, varighet 50 min. 1 1/2 time (80 min) pris kr. 1.150,-. Betaling pr faktura eller kontant.

 

- Kurs en dag 750,-. Inkl. lett servering.

 

- Helgekurs / tre dagers kurs ca. kr. 2.250,- (avhengig av antall deltakere, kursvarighet, utgifter til lokale/reise). Inkl. lett servering.

  + kr. 200,- for 60 siders kompendium, hvis du ikke har fra før.

 

- Kompendium kr. 200,- (kan kjøpes separat).

 

 

Jeg viser til muligheter for gratis hjelp:

Link Oslo er et selvhjelpssenter for Oslo sine innbyggere. De har fokus fra "passiv mottaker til aktiv deltaker". Det er mulig å delta gratis i selvhjelpsgrupper og få tilsendt gratis informasjon om selvhjelps arbeid. Se www.linkoslo.no.

(Jeg har ingen erfaring med Link Oslo, men ønsker å vise til at hjelp til selvhjelp uten kostnad finnes). 

 

Norsk Spiritualist Forening gir gratis healing på sine healingkvelder, inngang 50 kr. for medlemmer kr. 100,- om ikke medlem. Se: www.spiritualist.no