Forebygging

Kjenner du på fravær av lykke? stress? slitenhet? usikkehet? sjenanse? sinne? irritasjon?

 

Er det ting i livet ditt av ubehagelig art som stadig gjentar seg? Har du et mønster som for eks. at du har vanskelig med å få sovne? Våkner om natten? Lyst på sjokolade? Røyk?

 

Hvordan kan vi tyre oss selv i retning av det vi ønsker å oppleve? Hvordan kan vi skape oss den hverdagen vi ønsker?

 

Ved å stoppe opp og gi oppmerksomhet til det som ”tilfeldigvis” skjer i livet av ubehagelig karakter, gir du oppmerksomhet til ubalansene på et tidlig stadium og kan forebygger plager og sykdommer. Det er mulig å ta tak i ting før "begeret renner over".

 

Ved å bli bevisst uhensiktsmessig vaner og adferdsmønstre kan de forandres og endringer kan skje.

Ved å være bevisst at vi tiltrekker oss det vi føler, kan vi tiltrekke oss det vi ønsker istedet for det vi frykter.

 

Jeg har laget et kompendium hvor jeg har samlet det jeg har opplevd som mest nyttig i min utvikling. Les og bruk gjerne boken "Når livet setter seg i kroppen" av Eldri Steen og Liv Haugli og "Stress" av Andries J. Kroese eller annen litteratur om hjelp til selvhjelp for å bli kjent med deg selv. Det finnes mange gode bøker og kurs om selvutvikling på markedet.