Selvutvikling

 

Menneskelige behov

Psykolog A. Maslow utviklet en teori i 1943 om menneskelige behov som forklarer årsaken til at så mange føler mangel på glede og lykke selv om en tilsynelatende har ”alt”.

 

Mashlow definerer de menneskelige behov slik:

-          Fysiske behov - eks. luft, mat, vann, varme, søvn, fysisk, bevegelse, fordøyelse.

-          Behov for sikkerhet – eks. trygghet og beskyttelse mot frykt/smerter/vær/vind.

-          Sosiale behov – eks. vennskap, kjærlighet, felleskap, familie, naboer, kolleger.

-          Behov for påskjønnelse – eks. anerkjennelse, selvtillitt, selvrespekt, verdighet.

-          Behov for selvrealisering – eks. behov for å virkeliggjøre sine mål, realisere medfødte evner og

           oppleve høydepunkt/åpenbaringer.  

 

Mange i Norge er på jakt etter vekstbehovene. Vi er mette, bor i et stort sett trygt land, mennesker er glade i oss, men… vi føler allikevel at vi mangler noe. Vet kanskje ikke hva. Vi kan føle på dårlig selvfølelse, ha en følelse av ikke å være bra nok eller mangle noe. Dette er en normal prosess hos mennesker, vi søker etter å utvikle oss.

 

Menneskelig intelligens

Ved å få bedre kontakt med oss selv, kroppslig, mentalt, følelsesmessig og spirituelt, utvider vi intelligensen vår på flere plan. Vi får dekket flere av våre menneskelige behov.

 

Intelligens her inndelt i fire kategorier:

     - Fysisk intelligens, FQ, kroppen.

     - Intellektuell intelligens, IQ, det mentale.

     - Emosjonell intelligens, EQ, følelser.

     - Sjelelig/spirituell intelligens, SQ, det sjelelig.

 

Ved å utvikle, bruke og lære å stole på intuisjonen blir alt i livet enklere.