Jeg tar desverre ikke bestilling på healing og veiledningstimer lenger.

Nyhetbrev sendes ut med beskjed om jeg starter opp med det igjen.

 

Intuitiv healing

Intuitiv healing innebærer for meg:

- Tilstedeværelse – Bevisstgjøring – Anerkjennelse – Intensjon – Manifestasjon – Reading = samarbeid med underbevisstheten og sjelsplanet.

Jeg lar hele mennesket få anerkjennende oppmerksomhet og følger det som skjer uten at jeg "gjør" noe annet enn å videreformidle det som skjer underveis og tålmodig være med blokkeringer i kropp og aura og oppserverere at de gir slipp.  

  

Jeg er følende tilstedeværende i alle sanser i klientens energi. Intensjonen er at det beste skal skje for alle parter. Vår under- overbevissthet/sjel vet bedre enn vårt bevisste hva som er det beste for oss. Derfor følger jeg intuitivt med på hva sjelen formidler, uten innblanding, kun som en observerende tolk. Som en dyp, tilstedeværende og observerende meditasjon i andres føleler.

 

Det vi gir oppmerksomhet til blir anerkjent. Motstand som skaper sykdom/plager og problemer for oss kan gi slipp, og vi kan bli bevisst den eller en av de bakenforliggende årsakene til problemet. Noe som skaper større forståelse for seg selv og situasjonen man befinner seg i.

 

Jeg blir vist at bakenforliggende årsaker stammer fra vår tidligste eksistens, fra arv, unnfangelse, forstertid og fødsel. De dypeste ”røttene” til våre følelsesmønstre har vi fra forfedrene våre og den kollektive arven. Påfølt, oppdratt og påvirket gjennom deltakelsen i livet, fra unnfangelse til i dag. Våre opplevelser oppover i årene forsterker følelsene vi har fra tidligere, etterhvert kan vi føle at vi når "dråpen som får det til å renne over". 

 

Hjelp til selvhjelp er et viktig fokus. Kunnskapen hver og en har i seg videreformidles via meg, og jeg lærer bort hvordan en kan få bedre dialog med seg selv og sitt indre.

 

Min måte å arbeide på er blitt til under selvutviklingen og under arbeid med andre. Jeg har vært intuitivt til stede, observert hva som har skjedd og lært underveis. Jeg arbeidet som TFT pedagog og brukte tankefeltteknikker de første årene. Etter hvert ga smerter og følelser slipp kun ved hjelp av intensjon, tilstedeværelse og anerkjennelse. Det ble minde og minde metode og mer ren tilstedeværelse (meditasjon/mindfullness).

 

Måten å møte mennesket på kan være svært dyptvirkende, siden vi går i bunnen av kjernens problem, dermed kan kraftige reaksjoner forekomme. Derfor anbefaler jeg å lese under behandling om reaksjoner som kan komme før og etter time om du ønsker time hos meg.